تجهیزات آزمایشگاهی

لطفا برای درج نام در اين صفحه يا به روزرسانی اطلاعات با ما تماس بگیرید
Name
Tel
Fax
Email
1
ThyssenKrupp Industrial
Solution A.G
Neu Backum Germany
+49 (0)2525 990
+49 (0)2525 99 2100
2
ThyssenKrupp Industrial
Solution A.G Iran Branch
Tehran, Iran
+98 (0)21 8879 3137
+98 (0)21 8879 3138
+98 (0)21 8879 3149
3
Hosokawa Alpine
Augsburg, Germany
+49 (0) 821 59 06-0
+49(0) 821/ 57 35 78
4
Labsco
Fridberg, Germany
+49(0)6031 14455
+49(0)6031 14458
5
+98 (0)21 88889880
+98 (0)21 88889881
6
KHD Humboldt Wedag GmbH
Cologne, Germany
+49 (0)221 6504 0
+49 (0)221 6504 1449
7
Haver + Boecker
Oelde, Germany
+49 (0)2522 300
+49 (0)2522 30403


<< بازگشت >>