ماشین آلات خط تولید

لطفا برای درج نام در اين صفحه يا به روزرسانی اطلاعات با ما تماس بگیرید
Name
Tel
Fax
Email
1
ThyssenKrupp Industrial
Solution A.G
Neu Backum Germany
+49 (0)2525 990
+49 (0)2525 99 2100
2
ThyssenKrupp Industrial
Solution A.G Iran Branch
Tehran, Iran
+98 (0)21 8879 3137
+98 (0)21 8879 3138
+98 (0)21 8879 3149
3
F L S
Denmark
+45 (0)36 1810 00
+45 (0)36 3018 20
4
+98 (0)21 22924472/3
+98 (0)21 22904310
5
KHD Humboldt Wedag GmbH
Cologne, Germany
+49 (0)221 6504 0
+49 (0)221 6504 1449
6
Atlas Diba Engineering & Tradiing Co.
(TECO-WESTINGHOUSE)
+98 21 88330381 -4 +98 21 88330381-4 [email protected]
7
CDI Company +98 21 88730214 & 88730259 +98 21 88733970 [email protected]
8
Cemag
Germany
+49 (0)5151 9899 91
+49 (0)5151 9899 90
9
+33 (0)3 20 43 77 89
+33 (0)3 20 43 75 16


<< بازگشت >>