توزین و باسکول

لطفا برای درج نام در اين صفحه يا به روزرسانی اطلاعات با ما تماس بگیرید
Name
Tel
Fax
Email
1 Pfister Waagen Bilanciai GmbH
Mühlhausen
Germany
+49 (0) 82 07 / 9 58 99 – 0 +49 (0) 82 07 / 9 58 99 – 29 sales@pfisterwaagen.de
2 Precia Molen
Privas
France
(+33) 4 75 66 46 00 (+33) 4 75 65 83 30 webmaster@preciamolen.com
3
Schenck Process
Darmstadt , Germany
+49 (0) 6151 320
+49 (0) 6151 323846
sales@schenckprocess.com
4
Pfister GmbH
Augsburg, Germany
+49 (0) 821 7949-0
+49 (0) 821 7949-270
sales@pfister.de


<< بازگشت >>