اتوماسیون و ابزار دقیق

لطفا برای درج نام در اين صفحه يا به روزرسانی اطلاعات با ما تماس بگیرید
پست الکترونیکی
فاکس
تلفن
نام شرکت
ر
info@bargco.com 22057629 26200300 - 22057215 و 18 اتوماسيون صنعتي برگ
1
info@pooyandan.com 88610192 88610190 - 1 ABB مهندسی پویندان - نمایندگی
2
info@elkopars.com 66084264 66044150 الکوپارس
3
info@aryainstrument.com 47285001-46013042 47285000- 46013154 آریا ابزار دقیق
4
info@farineh.com
88715698
88712037
5
info@kermantablo.com
82163777
82163000
6
general@arianbc.net & b.yousefi@arianbc.net
88881288
88881284
7
marketing_dep@parssanaat
.com
88890773 - 88892788
88890773 - 88892788
8
info@sonna.ir
22585418
22761305-12
9
info@dfc-co.com
88715290
88718839 -40
10


<< بازگشت >>