برق و کنترل

لطفا برای درج نام در اين صفحه يا به روزرسانی اطلاعات با ما تماس بگیرید
پست الکترونیکی
فاکس
تلفن
نام شرکت
ر
info@pooyandan.com 88610192 88610190 - 1 ABB مهندسی پویندان - نمایندگی 1
info@tayfasa.com 66023907 66005043 طیف آسا
2
info@elkopars.com 66084264 66044150 الکوپارس
3
info@parsianpower.com
48076001
48076000
4
info@kalajoo.com 22044532 22043528,22045888 کالاجو
5
info@atlasdibaco.com 88330381 - 4 88330381 - 4 مهندسی بازرگانی اطلس دیبا - تکووستینگهاوس
6
amoghoufeh@abharcable.com
88762471
8193000- 81931030
7
sales@farineh.com
88771341-88664909
88873655-65
8
general@arianbc.net & b.yousefi@arianbc.net
88881288
88881284
9
info@sonna.ir
22585418
22761305-12
10
info@kermantablo.com
82163777
82163000
11
mail@mehr-machine.com
88741023
88503900 - 3
12
info@partosanat.com
88887809
88662288
13
info@parssanaat.com
88890773 - 88895098
داخلی 106 فاکس عمومی
88890773 - 88895098
14
contact@irantablo.com
22695439
22695426-30
15


<< بازگشت >>