برق و کنترل

لطفا برای درج نام در اين صفحه يا به روزرسانی اطلاعات با ما تماس بگیرید
پست الکترونیکی
فاکس
تلفن
نام شرکت
ر
[email protected] 88610192 88610190 - 1 ABB مهندسی پویندان - نمایندگی 1
[email protected] 66023907 66005043 طیف آسا
2
[email protected] 66084264 66044150 الکوپارس
3
48076001
48076000
4
[email protected] 22044532 22043528,22045888 کالاجو
5
[email protected] 88330381 - 4 88330381 - 4 مهندسی بازرگانی اطلس دیبا - تکووستینگهاوس
6
88762471
8193000- 81931030
7
88771341-88664909
88873655-65
8
88881288
88881284
9
22585418
22761305-12
10
82163777
82163000
11
88741023
88503900 - 3
12
88887809
88662288
13
88890773 - 88895098
داخلی 106 فاکس عمومی
88890773 - 88895098
14
22695439
22695426-30
15


<< بازگشت >>