ریخته گری

لطفا برای درج نام در اين صفحه يا به روزرسانی اطلاعات با ما تماس بگیرید
پست الکترونیکی
فاکس
تلفن
نام شرکت
ر
info@ici-company.com
0311-3802384
0311-3802385
1
tsf@tsfco.com
88061470
88061471
2
info@fooladtanbour.com
034-42336551
034-42336550
3
info@fuliran.com
88230966
88242308-88243414-88242156
4
info@iranzob.com
0311-6619162
0311-6625750
5
info@parsmetalco.com
44504726
44503810
6
Info@atoorref.com
88074718
88570781
7
puladir@puladir.com
44071245
44071235
8
info@sayasteel.com
0311-6687559
0311-6687112-14
9
management@zfy-4m.com
0351- 5211519
0351-5211517 -18
10
sales@sadidr.com
55246129
55257871-2
11
info@msi-foundry.com
22001749-50
22002408
12
info@foulad-taftan.com
0282-2872400
0282-2872474
13


<< بازگشت >>