نام و نام خانوادگی: حسين لطفي
مدرک تحصيلی : مهندسی
رشته تحصيلی :
شیمی
سمت : مشاور
محل کار : ---
خلاصه سوابق در صنعت سيمان :
ايشان فعاليت حرفه‌اي خود در صنعت سيمان را از سال 1352 آغاز كرد. در اين سال در سيمان تهران مشغول به‌كار شد و حدود 5/2 سال به‌عنوان مهندس شيفت به كار خود ادامه داد.
ايشان پس از سيمان تهران، مدت 5/6 سال مدير كارخانه سيمان غرب شدند و در اين مدت به تجربيات خود افزودند. سيمان اروميه و سيمان كردستان، عرصه‌هاي بعدي فعاليت ايشان بودند كه به مدت 3 سال به‌عنوان قائم‌مقام مديرعامل خدمت نمود.
مهندس در شركت گچ‌ساران مدت 5 سال مديرعامل بود و پس از آن سكان مديريت شركت سيمان شمال را به عهده گرفت و مدت 5/14 سال به‌عنوان مديرعامل خدمت كرد.
آقاي مهندس لطفي از آغاز تأسيس انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان تاكنون عضو هيأت‌مديره بوده است و حدود 12 سال به‌طور مستمر به‌عنوان خزانه‌دار هيأت‌مديره قبول زحمت نموده و با پشتكار تمام در اين عرصه فعاليت نموده است.
نام و نام خانوادگی: مجید لطفي
مدرک تحصيلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصيلی :
مهندسی شیمی
سمت : مسئول کنترل کیفی
محل کار : سیمان بجنورد
خلاصه سوابق در صنعت سيمان :
مسئول کنترل کیفی سیمان هرمزگان
نام و نام خانوادگی: حسن لک
مدرک تحصيلی : لیسانس
رشته تحصيلی : شیمی
سمت : مدیر کارخانه
محل کار : سیمان لوشان
خلاصه سوابق در صنعت سيمان :
- مدت 9 سال در کارخانه سیمان دورود لرستان تحت عنوان رییس بهره برداری
- مدت 1 ماه در کارخانه سیمان شمال تحت عنوان مشاور بهره برداری
- مدت 2 سال بعنوان مدرس و مدیر آموزش دوره های سیمان ( بهره برداری – برق – مکانیک) در شرکت خدمان بهره برداری احداث
- مدت 2 سال به عنوان مدرس و همکاری در برگزاری دوره های آموزشی سیمان با مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
- طراح بخشی از سوالات دوره کاردانی سیمان شرکت احداث صنعت
- مدت 7 سال در کارخانه سیمان تهران تحت عنوان کارشناس بهره برداری، دفتر فنی و رییس بهره برداری
- مدت 2 سال مامور از طرف کارخانه سیمان تهران به کارخانه سیمان لوشان به عنوان مدیر کارخانه
- مدت 3 سال درسایر صنایع از جمله چرم لرستان، چرمینه شیراز(مدیر آزمایشگاه) و لاستیک سازی زنجان ( مدیر کارخانه)
نام و نام خانوادگی: محسن لک
مدرک تحصيلی : لیسانس
رشته تحصيلی : مکانیک طراحی جامدات
سمت : مدیر دفتر فنی
محل کار : سیمان شهرکرد
خلاصه سوابق در صنعت سيمان :
1-تکنسین دفتر فنی و آسیابهای سیمان واحد 3درود
2-رئیس دفتر فنی سیمان هگمتان 2/20/78 الی 20/3/80
3-مدیر مکانیک سیمان سفید ارومیه 20/3/80 الی 20/3/81
4-مدیر دفتر فنی سیمان شهرکرد 20/3/81 تاکنون