نام و نام خانوادگی: کاظم رادفر
مدرک تحصيلی : ليسانس
رشته تحصيلی : حسابداری
سمت :مدیر مالی
محل کار : شرکت پایانه احداث
خلاصه سوابق در صنعت سيمان :
1-سیمان مازندران 1366رئیس حسابداری 10 سال
2-سیمان خاش 1375 1366رئیس حسابداری و جانشین مدیر مالی 5 سال
3-پایانه احداث 1379 تا کنون مدیر مالی 5 سال
نام و نام خانوادگی: خسرو راز ورز
مدرک تحصيلی : ليسانس
رشته تحصيلی : مکانیک حرارت و سیالات
سمت : سرپرست مکانیک و مسئول و محیط زیست
محل کار : سیمان ارومیه
خلاصه سوابق در صنعت سيمان :
سرپرست مکانیک .و سرویسکاری و فیلتراسیون - مسئول سییستم و مدیریت زیست محیطی از زمان برنامه ریزی و استقرار سیستم- سرپرست تاسیسات - ممیز داخلی نظامIMS در سیمان ارومیه
نام و نام خانوادگی: محمد رباني
مدرک تحصيلی : ليسانس
رشته تحصيلی : سازه – عمران
سمت : مديرعامل و عضو هيات مديره
محل کار : سيمان هرمزگان
خلاصه سوابق در صنعت سيمان :
مديرعامل و عضو هيات مديره سيمان سپاهان - مشاور در معاونت صنايع سيمان شرکت سرمايه گذاري - تامين اجتماعي - مديرعامل و عضو هيات مديره سيمان شهرکرد - مديرعامل و عضو هيات مديره سيمان هرمزگان
نام و نام خانوادگی: محمد رحماني
مدرک تحصيلی : ---
رشته تحصيلی : ----
سمت : مدیر سايت
محل کار : سیمان ساروج اصفهان
خلاصه سوابق در صنعت سيمان :
در سال 1327 در كارخانه سيمان دورود مسئول نصب كارخانه 600 تني سيمان و بعد از راه‌اندازي به‌عنوان رييس تعميرات كارخانه و نصب كوره و آسياب سيمان400، 1000 و2500 تني را عهده‌دار شد.
در سال 1375 در كارخانه سيمان سپاهان (آريا سابق) مسئول راه‌اندازي كوره‌ها و كوره خشك كن روباره و در سال 1359 رييس نصب و راه‌اندازي كارخانه نكا شد. در سال 1363 مجدداً به كارخانه سيمان سپاهان انتقال يافته و به عنوان رييس تعميرات كارخانه سيمان سپاهان مشغول كار گرديد.
آقاي رحماني در سال 1372 رييس راه‌اندازي كارخانه سيمان‌آباده و مدير مكانيك كارخانه سيمان خزر، سال 1378 مدير پروژه نصب كارخانه سيمان سفيد اروميه، سال 1379 مدير مكانيك كارخانه سيمان سپاهان و در حال حاضر مدير سايت كارخانه سيمان ساروج اصفهان مي‌باشد.
نام و نام خانوادگی: جواد رحماني
مدرک تحصيلی : ليسانس
رشته تحصيلی : سازه – عمران
سمت : مديرعامل و عضو هيات مديره
محل کار : ---
خلاصه سوابق در صنعت سيمان :
1367 تا 1369 سيمان اروميه سرپرست و نظارت برراه اندازة
84 تاکنون پروژه سيمان مازندران نظارت بر ساخت تجهيزات ساخت داخل نظارت عاليه
نام و نام خانوادگی: طاهره رحیمی
مدرک تحصيلی : کارشناسی ارشد شیمی
رشته تحصيلی : شیمی معدن
سمت : کارشناس تحقیق و توسعه
محل کار : سیمان تهران
خلاصه سوابق در صنعت سيمان :
کارشناس ارشد آزمایشگاه - کارشناسی ارشد دفتر فنی - کارشناسی تحقیق و توسعه
نام و نام خانوادگی: روح اله رضائي ربانی
مدرک تحصيلی : فوق ليسانس
رشته تحصيلی : مهندسي مکانيک
سمت : مديرعامل و عضو هيات مديره
محل کار : شرکت استپ
خلاصه سوابق در صنعت سيمان :
1379 تا 1382 شرکت تامکار کارشناس مکانيک
1382 تا 1384 شرکت آذربايجاني مدير پروژه1384 تاکنون شرکت استپ کارشناس ارشد برق
نام و نام خانوادگی: رمضانعلی رسولی
مدرک تحصيلی : لیسانس
رشته تحصيلی : مکانیک
سمت : مدیرعامل
محل کار : شركت سيمان وآهك همدان
خلاصه سوابق در صنعت سيمان :
1- سرپرست بخش مكانيك كارخانه سيمان لوشان
2- سرپرست دفتر فني كارخانه سيمان لوشان
3- جانشين مدير كارخانه سيمان لوشان
4- سرپرست طرح وتوسعه كارخانه سيمان لوشان
5- مدير كارخانه سيمان لوشان
6- معاونت فني مدير عامل شركت سيمان لوشان
7- مدير عامل شركت سيمان وآهك همدان
نام و نام خانوادگی: شهرام رسولی جواهری
مدرک تحصيلی : لیسانس شیمی
رشته تحصيلی : مهندسی صنایع شیمیایی معدنی
سمت : سرپرست گروه راه اندازی بخش سرد
محل کار : سایت سیمان فیروزکو-شرکت خدمات مهندسی فارس خوزستان
خلاصه سوابق در صنعت سيمان :
یک سال سیمان اردبیل سرپرست نسوز کاری و سرپرست راه اندازی آسیاب مواد(لوشه)و کورهHI. سه سال سیمان اردبیلرئیس بهره برداری.3سال سیمان اردبیل مهندس شیفت .4سال سیمان اردبیل مدیر تولید.1سال سایت سیمان فیروزکوه
نام و نام خانوادگی: آرمان رسول پور
مدرک تحصيلی : لیسانس
رشته تحصيلی :متالورژی
سمت : ناظر بر ساخت ، نصب و راه اندازی
محل کار : شرکت خدمات مهندسی CES سیمان فارس و خوزستان
خلاصه سوابق در صنعت سيمان :
ساخت تجهیزات افزایش ظرفیت کارخانجات سیمان صوفیان
نصب تجهیزات افزایش ظرفیت کارخانجات سیمان صوفیان
مشاوره در امر ساخت ونصب تجهیزات کارخانجات سیماننظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات طرح توسعه سیمان بجنورد
نام و نام خانوادگی: منصور رشید
مدرک تحصيلی : ليسانس
رشته تحصيلی : الکترونیک – قدرت
سمت : مدیر برق
محل کار : سیمان لوشان
خلاصه سوابق در صنعت سيمان :
مدت 25 سال در سیمان لوشان در سمت های یل فعالیت داشته اند: سرپرست برق – مدیر برق الکترونیک و جانشین مدیر کارخانه
نام و نام خانوادگی: حسن رضائی
مدرک تحصيلی : لیسانس
رشته تحصيلی : مکانیک
سمت : مدیر عامل
محل کار : صنایع سیمان شهر کرد
خلاصه سوابق در صنعت سيمان :
از مورخه 29/5/1382 تا کنون مدیر عامل صتایع شهر کرد
نام و نام خانوادگی: غلامحسین رضائی
مدرک تحصيلی : کارشناسی
رشته تحصيلی : شیمی کاربردی
سمت : سرپرست آزمایشگاه
محل کار : کارخانه سیمان دشتستان
خلاصه سوابق در صنعت سيمان :
كارشناس آزمايشگاه و بهره برداري در كارخانه سيمان آباده و داراب
نام و نام خانوادگی: محمدباقر رضوی
مدرک تحصيلی : لیسانس
رشته تحصيلی : حسابداری از دانشگاه اصفهان
سمت : رئیس امور سهام و مجامع

محل کار : سیمان سپاهان
خلاصه سوابق در صنعت سيمان :
آشنائی با بازار بورس و بازار سرمایه، تحولات بازار سرمایه و ارزیابی سهام در ایران، بازار سرمایه بین الملل و بورس اوراق بهادار استانبول، سمینار بررسی قانون جدید بورس و سیاستهای راهبردی اصل 44 قانون اساسی
نام و نام خانوادگی: ساسان رئیسی
مدرک تحصيلی : لیسانس
رشته تحصيلی : شیمی
سمت : سرپرست بهره برداری
محل کار : سیمان اصفهان
خلاصه سوابق در صنعت سيمان :
----
نام و نام خانوادگی: فرخ رمدانی
مدرک تحصيلی : لیسانس
رشته تحصيلی : مهندسی منابع طبیعی
سمت : مدیر برنامه ریزی توسعه و نظارت
محل کار : شرکت احداث صنعت
خلاصه سوابق در صنعت سيمان :
------
نام و نام خانوادگی: امين رمضاني
مدرک تحصيلی : کارشناسي ارشد
رشته تحصيلی : مهندس برق
سمت : کارشناس برق و کنترل
محل کار : شرکت استپ
خلاصه سوابق در صنعت سيمان :
1383 تاکنون کارشناس برق و کنترل  شرکت استپ
نام و نام خانوادگی: مصطفی روانبخش
مدرک تحصيلی : کارشناسي ارشد
رشته تحصيلی : برق و کنترل
سمت : کارشناس ارشد اتوماسيون
محل کار : شرکت مهندسی ايده
خلاصه سوابق در صنعت سيمان :
اتوماسيون پروژه سيمان تهران فاز 8
همکاری در پروژه سيمان مازندران
نام و نام خانوادگی: غلامرضا روحیان
مدرک تحصيلی : کارشناسي ارشد
رشته تحصيلی : مدیریت
سمت : مدیر پروژه سیمان ونزوئلا
محل کار : شرکت احداث صنعت ایران
خلاصه سوابق در صنعت سيمان :
معاون پشتیبانی شرکت احداث صنعت - مدیر پروژه سیمان ونزوئلا - نایب رئیس هیئت مدیره سیمان بوشهر - نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پیمانکاری GC . احداث تکاپو - رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی مشاور پویندگان صنعت - عضو هیئت مدیره شرکت سیمان هرمزگان - مدیر بازرگانی شرکت سیمان فارس نو - عضو هیئت مدیره شرکت پشتیبانی احداث
نام و نام خانوادگی: محمد مهدی رییس زاده
مدرک تحصيلی : کارشناسي ارشد
رشته تحصيلی : مدیریت بازرگانی
سمت : مدیر عامل
محل کار : سیمان کرمان
خلاصه سوابق در صنعت سيمان :
---