ه گزارش تجارت‌نیوز، بررسی گزارش فعالیت ماهانه سیمان سآبیک در نخستین ماه از سال 1403 نشان می‌دهد تناژ تولید سیمان آبیک، با رشد 10 هزار و 434 تن، معادل 4.5 درصد نسبت به تولید اسفند‌ماه، در سطح 236 هزار و 105 تنی قرار گرفته است. همچنین، مقایسه میان تولید فروردین‌ماه امسال و سال گذشته، خبر از رشد 9.5 درصدی تناژ تولید سآبیک می‌دهد. مطالعه بیشتر: تحلیل بنیادی ساوه / سقوط درآمد سیمان ساوه در نخستین ماه سال! شایان ذکر است سآبیک تنها در سه ماه از 13 ماه گذشته، در بخش تولید و فروش خارجی (خرداد، تیر و دی‌ماه 1402) فعال بوده است. در حال حاضر در ستون تولید و فروش خارجی شرکت رقم صفر به چشم می‌خورد. تناژ فروش سیمان آبیک در کف 13 ماهه! شرکت سیمان آبیک در پایان فروردین‌ماه 1403 بالغ بر 224 هزار و 278 تن از محصولات تولیدی خود را به فروش رسانده است. فروشی که نسبت به اسفند‌ماه سال گذشته 1.5 درصد افزایش یافته است. بررسی نمودار تناژ فروش سآبیک از ابتدای 1402 حاکی از آن است که تناژ فروش فعلی شرکت همچنان از سقف سال گذشته فاصله دارد. با این وجود اما روند صعودی فروش طی دو ماه گذشته تداوم یافته است. همچنین عملکرد سآبیک در بخش تناژ فروش داخلی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (فروردین 1402) حاکی از رشد پنج هزار و 527 تنی است. افت 29 درصدی ارتفاع درآمدی ساوه تحلیل بنیادی سآبیک در بخش درآمدی شرکت حاکی از آن است که رشد تولید و فروش شرکت، منجر به افزایش درآمد شرکت نیز شده است. به نحوی که درآمد چهارمین سیمان‌ساز بزرگ بورسی کشور، در ارتفاع 216 میلیارد تومانی در بعد ماهانه قرار گرفته است. مقایسه درآمد شرکت سیمان آبیک در فروردین‌ماه با درآمد آن در اسفند 1402 نشان از رشد دو درصدی مجموع فروش سآبیک دارد. همچنین گفتنی است مقایسه درآمد سآبیک در فروردین 1403 با درآمد این شرکت در مدت مشابه سال گذشته، نشان از رشد 21 درصدی معادل 37.7 میلیارد تومانی آن دارد.
www.irancement.com