بررسی گزارش ماهانه شرکت سیمان ساوه در فروردین سال جاری حاکی از آن است که به دلیل کاهش سیر کاهشی تولید و فروش ساوه، درآمد این شرکت در پایین‌ترین سطح 13 ماه گذشته قرار گرفته است. به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی گزارش فعالیت ماهانه سیمان ساوه در نخستین ماه از سال 1403 نشان می‌دهد تناژ تولید داخلی سیمان ساوه، با کاهش 52 هزار و 425 تن، معادل 23 درصد نسبت به تولید اسفند‌ماه، در سطح 173 هزار تنی قرار گرفته است. با وجود این، مقایسه میان تولید فروردین‌ماه امسال و سال گذشته، خبر از رشد 18 درصدی میزان تولید داخلی ساوه می‌دهد. مطالعه بیشتر: تحلیل بنیادی سدشت / سقوط درآمد‌ صنایع سیمان دشتستان در فروردین‌ماه نمودار تناژ تولید خارجی شرکت در بعد ماهانه نشان می‌دهد پس از 6 ماهه ابتدایی سال 1402، تولید خارجی شرکت افت چشمگیری کرده است. در همین راستا، گزارش عملکرد فروردین ساوه نشان از کاهش 44.7 درصدی تناژ تولید خارجی این شرکت نسبت به اسفند‌ماه دارد. تناژ فروش سیمان ساوه در کف 13 ماهه! شرکت سیمان ساوه در پایان فروردین‌ماه 1403، 153 هزار و 834 تن از محصولات تولیدی خود را در بخش داخلی به فروش رسانده است. فروشی که نسبت به اسفند‌ماه 31.5 درصد کاهش یافته است. همچنین عملکرد ساوه در بخش تناژ فروش داخلی در قامت مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (فروردین 1402) حاکی از افت هشت هزار تنی است. مطالعه بیشتر: تحلیل بنیادی غکورش/ جهش حجم تولید صنعت غذایی کورش در فروردین ۱۴۰۳ فروش داخلی ساوه نمودار تناژ فروش خارجی دومین سیمان‌ساز بزرگ بورسی کشور نیز حاکی از تداوم روند نزولی 6 ماه گذشته است. ساوه تمام حجم تولید خود در بخش خارجی را به فروش رسانده و از همین رو در بخش فروش خارجی افت 44.7 درصدی پیدا کرده است. افت 29 درصدی ارتفاع درآمدی ساوه تحلیل بنیادی ساوه در بخش درآمدی شرکت نشان می‌دهد کاهش تولید و فروش منجر به افت درآمدی شرکت شده است. به‌طوری‌که درآمد این سیمان‌ساز، در پایین‌ترین ارتفاع خود از ابتدای سال 1402 قرار گرفته است. شایان ذکر است درآمد سیمان ساوه در پایان فروردین‌ماه 189.14 میلیارد تومان بوده که نسبت به درآمد 267.9 میلیارد تومانی شرکت در اسفند‌ماه، 29 درصد کاهش یافته است. گفتنی است مقایسه درآمد ساوه در فروردین 1403 با درآمد این شرکت در مدت مشابه سال گذشته، نشان از کاهش 680 میلیون تومانی دارد.
www.irancement.com