علي اكبر الونديان، دبير انجمن كارفرمايان صنعت سيمان با بيان اينكه روند صعودي را در توليد سيمان شاهد هستيم، گفت: از سال ۱۴۰۰ سيمان وارد بورس كالا شد و به واسطه شفافيت در اين بازار، ساماندهي در عرضه و تقاضاي سيمان كشور اتفاق افتاده است. الونديان با بيان اينكه اكنون صنعت سيمان قابليت توليد ۱۲ نوع سيمان را دارد، گفت: با لحاظ كردن رده‌هاي مقاومتي و درصدهاي افزودني، تعداد ۵۵ محصول استاندارد ملي ايران در اين صنعت ثبت شده است. دبير انجمن كارفرمايي صنعت سيمان عنوان كرد: اكنون با توجه به شرايط بازار و تقاضا تعداد ۱۶ نوع محصول عرضه مي‌شود، در نظر داريم به تدريج انواع سيمان‌هاي توليدي در بورس كالاي كشور معرفي شود. وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود در جشن ۹۰ سالگي سيمان اظهار كرد: در ۹ ماه امسال، ۱۰.۵ ميليون تن سيمان به ۲۵ كشور از جمله عراق، كويت، افغانستان پاكستان و سوريه صادر شده است. همچنين در سال ۱۴۰۱ بر اساس آمارها، ۱۳ ميليون تن سيمان صادر شد و ۶۰ ميليون تن مصرف داخل كشور بوده است. وي افزود: در سال‌هاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به خاطر همكاري وزارت نيرو در تامين برق و انرژي شاهد رشد توليد در صنعت سيمان هستيم كه پيش بيني مي‌شود براي سال آينده نيز وضعيت بهتري را داشته باشيم. دبير انجمن كارفرمايي صنعت سيمان با بيان اينكه دهه طلايي در سرمايه‌گذاري صنعت سيمان دهه ۸۰ بود، گفت: در آن برهه ايران به رتبه چهارم جهان صعود كرده بود و اكنون در رتبه ششم در توليد سيمان رسيده‌ايم. وي ادامه داد: ۹۰ ميليون تن در سال توليد سيمان داريم ضمن اينكه ۱۳ پروژه نيمه تمام داريم كه اگر به بهره‌برداري برسد حدود هشت ميليون تن و ۸۰۰ هزار تن به ظرفيت سيمان سفيد اضافه خواهد شد. الونديان به مشكلات صنعت سيمان پرداخت و گفت: افزايش نامتعارف هزينه‌هاي توليد، شيوه اعمال هزينه‌هاي توليد در قيمت كف و موانع صادراتي از مهم‌ترين چالش‌هاي صنعت سيمان است. وي افزود: رشد قيمت سيمان با هزينه توليد توازن ندارد در همين راستا چهار هزار ميليارد تومان از محل مابه التفاوت قيمت سوخت از ارديبهشت ماه امسال هزينه بيشتري به توليدگران اين عرصه تحميل شده است.
www.irancement.com