به گزارش خبرگزاری فارس از گرمه، علی بداغی جانشین قرارگاه جهادی پیشرفت شهرستان گرمه در حاشیه محل توزیع سیمان در این شهرستان، اظهار کرد: در سالی که مزین به شعار سال مهار تورم و رشد تولید است همه همت و اقدامات ما در راستای حمایت از رشد تولید و شعار سال خواهد بود و امروز ۵۰ تن سیمان بین دامداران جامع هدف در این شهرستان توزیع شد. وی گفت: هدف از توزیع این سیمان ها کمک به ساخت و به‌سازی جایگاه دام و افزایش سود درآمد دامداران است. جانشین قرارگاه جهادی پیشرفت شهرستان گرمه افزود: این سیمان‌ها با حمایت از موضوعات ساخت و بهسازی دامداری‌ها در شهرستان توزیع شد و در ماه‌های آینده موضوع حمایت از دامداران در بخش علوفه دامی را در برنامه‌ها خواهیم داشت.
www.irancement.com