مدیر بازاریابی و فروش شرکت پاکسو به بازار خبر داد: انتقال تکنولوژی خط تولید سیمان، فولاد و مس با حداقل قیمت و کیفیت بسیار بالا علیرضا قلی زاده پاشا مدیر بازاریابی و فروش شرکت پاکسو از انتقال تکنولوژی خط تولید سیمان، فولاد و مس با حداقل قیمت و کیفیت بسیار بالا به داخل کشور خبر داد.
www.irancement.com