به گزارش می‌متالز، فرمانی همچنین درباره آثار مالی ناشی از این واگذاری بر صورت‌های مالی سیدکو بیان کرد: واگذاری سهام شرکت سیمان آرتا اردبیل منجر به بهبود شاخص‌های مالی و سودآوری؛ به‌ویژه بهبود سودخالص شرکت طی سال مالی ۱۴۰۲ خواهد شد. وی با اشاره به اینکه واگذاری سهام شرکت سیدکو در راستای اصلاح پرتفوی سرمایه‌گذاری است، افزود: شرکت سیدکو در نظر دارد با اصلاح پرتفوی سرمایه‌گذاری به حوزه‌های جدید وارد شود. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان با بیان اینکه واگذاری‌ها بر اساس قیمت تابلوی بورس با لحاظ پریمیوم مدیریتی و رعایت موارد قانونی بوده، توضیح داد: خوشبختانه سهام شرکت سیمان آرتا اردبیل با موفقیت واگذار شد و برای هلدینگ اسپندار که هلدینگ تخصصی فعال در صنعت سیمان است، آرزوی موفقیت دارم. پی‌یر فرانسوا هسلر، رئیس هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سیمان اسپندار نیز در حاشیه این مراسم گفت: این پایان فعالیت ما نیست و آغاز کار ما به شمار می‌رود و ما قصد توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت سیمان و زنجیره ارزش این صنعت را داریم.
www.irancement.com