عادل شهرزاد روز دوشنبه در آئین افتتاح و بهره برداری از این خط جدید، اعتبار اختصاص یافته به راه اندازی آن را بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد. وی افزود: با بهره برداری از این خط جدید بارگیری و بسته بندی، ظرفیت بارگیری شرکت سیمان هرمزگان از روزانه ۶ هزار، به هفت هزار تُن افزایش یافت. معاون استاندار هرمزگان اضافه کرد: خط جدید بارگیری و بسته بندی شرکت سیمان هرمزگان با ۱۰۰ درصد فناوری داخلی راه اندازی شده است و با بهره برداری این خط جدید، برای ۲۰ نفر به صورت مستقیم و ۱۵۰ نفر فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد شده است.
www.irancement.com