محمدمهدی رحیمی، با اشاره به عدم رعایت مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا توسط برخی صنایع ری اظهار داشت: باتوجه‌به آلودگی شدید هوا در شهرستان ری و لزوم رعایت مصوبات کارگروه مقابله با آلودگی هوا، پیشنهاد تشکیل کارگروه مقابله با آلودگی هوا در شهرستان ری را در شورای تأمین مطرح و پیگیری خواهیم کرد. وی افزود: به دلیل عدم تعطیلی کارخانه و معادن سیمان تهران در روزهای به‌شدت آلوده، اداره محیط‌زیست شهرستان ری به‌واسطه تمرد این کارخانه از اجرای مصوبات کارگروه استانی مقابله با آلودگی هوا در دادسرای شهرستان ری پرونده قضایی تشکیل شد. دادستان شهرستان ری در ادامه گفت: پس از انجام هماهنگی‌های لازم بازرسان اداره محیط‌زیست جهت تعطیلی مخازن سوخت با دستور قضایی و هماهنگی نیروی انتظامی اقدام کردند. رحیمی در پایان با تأکید بر اعلام جرم علیه کارخانه سیمان تهران از سوی دادستانی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون هوای پاک برای متخلفین این حوزه جزای نقدی و در صورت تکرار حبس تعیین می‌شود.
www.irancement.com