به نقل از روابط عمومی شرکت سیمان سبزوار، با توجه به نشتی روغن بسیار زیاد یکی از غلطکهای آسیاب سیمان فایفر مدل Mps 4250 bc به ظرفیت ۱۱۰ تن بر ساعت ، تصمیم به تعویض سیستم سیلینگ غلطک گرفته شد . با توجه به وزن ۳۶ تنی غلطک و ارتفاع غلطک از سطح زمین ، وجود جرثقیل حداقل ۸۰ تنی جهت انجام این کار در محل ضرورت داشت و با توجه به اینکه آماده سازی آسیاب و نصب ابزارهای مورد نیاز دمونتاژ غلطک از آسیاب دو روز قبل آماده شده بود بلا فاصله بعد از حضور جرثقیل، غلطک آسیاب به روی زمین انتقال یافت و عملیات دمونتاژ غلطک آغاز گردید . این عملیات حدود دو روز به طول خواهد انجامید و پس تعویض مجدد غلطک به داخل آسیاب انتقال خواهد یافت و پس از عملیات مونتاژ، آسیاب مجدد آماده بهره برداری خواهد بود . قابل ذکر است که این کار تا چند سال قبل توسط کارشناسان خارجی انجام می‌پذیرفت ، با توجه به تجربه کارشناسان سیمان سبزوار در حاضر اکثر تعمیرات این آسیابها در ایران توسط ایشان انجام میگردد ، و عدم نیاز کشور به حضور کارشناسان خارجی و خروج ارز یکی از دستاوردهای شرکت سیمان سبزوار برای کشور عزیزمان ایران به شمار می رود.
www.irancement.com