به گزارش می‌متالز به نقل از وزارت نیرو، مهم‌ترین موضوع در صنعت سیمان تأمین انرژی پایدار است، در همین زمینه وزارت نیرو به صنعتگران کمک کرد تا با ایجاد نیروگاه‌های خود تأمین بتوانند محدودیت‌های تأمین انرژی را رفع کنند. تأمین برق و انرژی مورد نیاز صنعت سیمان از سوی وزارت نیرو موجب کاهش اختلالات و افزایش ١٢ درصدی تولید سیمان و به تبع آن رونق صادرات ١٠.٥ میلیون تنی در ٩ ماه سال گذشته بود. در دولت سیزدهم صنعت سیمان که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌ها و آبادانی کشور دارد، توانسته است با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانان مسیر جدیدی را در افزایش تولید و صادرات ایجاد کند.
www.irancement.com