علیرضا نورپور استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران درباره این تحول گفت: با توجه به اینکه در برنامه هفتم توسعه بر موضوع اقتصادی چرخشی تاکید بسیار شده است و همچنین موضوع پسماندها یک چالش بزرگ محیط زیستی است، این ایده از طرف دانشگاه تهران به پتروشیمی شازند و شرکت سیمان تهران داده شد تا با نظارت علمی دانشگاه تهران، شرکت سیمان تهران از پسماند صنعتی (خاک آهک) شرکت پتروشیمی شازند به عنوان مواد اولیه کارخانه سیمان تهران بزرگترین واحد تولید سیمان کشور استفاده کند. نورپور با اشاره به عملیاتی شدن این اقدام در چارچوب یک تفاهم‌نامه، افزود: اجرای تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت پتروشیمی شازند و شرکت سیمان تهران علاوه بر کاهش مشکلات محیط زیستی در منطقه شازند اراک ناشی از پراکندگی پسماند در هوای منطقه، در حفظ محیط زیست تهران نیز موثر خواهد بود؛ چرا که شرکت سیمان تهران مواد اولیه (آهک) کمتری از کوه‌های منطقه شهر ری خواهد داشت. با عملیاتی شدن این تفاهم‌نامه در عمل گامی در جهت حفاظت از منابع طبیعی منطقه تهران و کاهش انتشار غبار معادن نیز برداشته خواهد شد. استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، با بیان اینکه این تفاهم با نظارت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و پس از ماه‌ها آزمایش‌های متعدد تیم دانشگاهی و حمایت دفتر پسماند سازمان محیط زیست و همچنین مساعدت اداره کل محیط زیست استان تهران به نتیجه رسید و در این مرحله به صورت پایلوت اجرا می‌شود، افزود: با نتایج موفقی که از این تفاهم‌نامه حاصل می‌شود، می‌توان از پسماند صنایع پتروشیمی که هیچ آلایندگی شیمایی ندارند و فقط آهکی هستند به عنوان خوراک اولیه صنایع سیمان استفاده کرد که در این صورت ضمن حفظ منابع طبیعی مشکل دفع پسماند صنایع پتروشیمی نیز برطرف می‌شود. نورپور در پایان با اشاره به اهمیت اقتصاد چرخشی و مدیریت پسماند، تاکید کرد: باید از مراکز دفن پسماند در کشور جلوگیری شود و پسماندها وارد چرخه تولید شوند تا بتوان ضمن حفظ محیط زیست کشور ارزش‌افزوده خلق کرد.
www.irancement.com