به گزارش می‌متالز، براساس دستور کار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز (یکشنبه دوم اردیبهشت‌ماه) اعضای این کمیسیون، به بررسی اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با حضور مسوولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط می‌پردازند. همچنین رسیدگی به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه پذیرش مقررات هماهنگ سازمان ملل متحد برای خودرو‌های چرخدار، تجهیزات و قطعاتی که می‌توانند در خودرو‌های چرخدار نصب شوند و یا بکار روند و شرایط شناسایی متقابل تائیدیه‌های اعطا شده براساس مقررات سازمان ملل متحد دیگر دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس در یکشنبه هفته جاری خواهد بود. براساس این گزارش اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص عملکرد شرکت سیمان کردستان در اجرای ماده ۲۳۴ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را دوشنبه هفته جاری بررسی می‌کنند.
www.irancement.com