به نقل از روابط عمومی شرکت سیمان باقران، تولید کلینکر در سال ۱۴۰۲ با توجه به محدودیت‌های اعمال شده از طرف شرکت‌های گاز و برق (۱۱۸ روز قطع گاز و ۱۱۷ روز محدودیت برق، ۲۲ روز محدودیت تولید به دلیل عدم تامین مازوت به میزان مورد نیاز و ۱۷ روز توقف کامل به دلیل عدم تامین مازوت توسط شرکت پخش فرآورده‌های نفتی) با مشکلاتی مواجه بوده و کلینکر تولید نشده برابر با ۱۲۶۲۴۰ تن می باشد. تولید کلینکر در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش ۱۹۷ درصدی، نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش ۱۱۰ درصدی، نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش ۵۴ درصدی، نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش ۵۵ درصدی، نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش ۶ درصدی و نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش ۱۸ درصدی داشته است. شاخص مصرف انرژی فسیلی در این کارخانه در سال ۱۴۰۲ برابر با lit&Nm3/ton clinker 94 بوده و شاخص مصرف انرژی الکتریکی برابر با kwh/ton Cement 93.37 بوده است.همچنین این شرکت در سال ۱۴۰۰ از طرف وزارت صمت به عنوان صادر کننده نمونه کشوری و در سال‌های ۱۴۰۲,۱۳۹۸,۱۳۹۷,۱۳۹۵ به عنوان صادر کننده نمونه استانی معرفی شده و در دو دوره متوالی در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ موفق به کسب تندیس زرین در همایش ملی کیفیت از سازمان ملی استاندارد گردیده است. سهم صادرات سیمان باقران از بازار کشور افغانستان در سال‌های ۱۴۰۲,۱۴۰۱,۱۴۰۰,۱۳۹۹,۱۳۹۸ به ترتیب ۲۶.۵%، ۳۱%، ۴۷%، ۵۸% و ۴۵% بوده است.
www.irancement.com