رییس هیات مدیره انجمن صنعت سیمان گفت: در تابستان امسال فکر می کردیم به خاطر محدودیت در تامین انرژی با کاهش تولید روبرو شویم که با همکاری وزارت نیرو و شخص وزیر شاهد رشد ۱۲ درصدی در تولید سیمان بودیم. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «حمید فرمانی» شنبه شب در جشن ۹۰ سالگی سیمان اظهار داشت: با این افزایش تولید جلوی نوسانات قیمتی گرفته شد به گونه ای که میانگین قیمت سیمان در اول تابستان تا پایان آن در کل کشور یکسال بود، تنها در برخی مناطق و به صورت جزیی نوساناتی وجود داشت که رفع شد. وی افزود: صنعتگران اقدام به تولید سیمان می کنند تا برای تامین نیاز کشور به سمت واردات نرویم. رییس هیات مدیره انجمن صنعت سیمان با بیان اینکه ۹۰ میلیون تن ظرفیت اسمی تولید سیمان است، گفت: ۷۲ میلیون تن ظرفیت تولیدی داریم. وی تاکید کرد: مساله مهم در صنعت سیمان تامین انرژی پایدار است ضمن اینکه وزارت نیرو نیز محدودیت هایی در تولید صنعت برق دارد از این رو وارد فضای ایجاد نیروگاه های خود تامین شده ایم تا سال آینده بخشی از تامین انرژی را توسط این نیروگاه ها انجام خواهیم داد. فرمانی تاکید کرد: سرمایه گذاران نیز برای این نیروگاه ها اعلام علاقه مندی کرده اند تا نیاز صنعت سیمان را با تامین انرژی پایدار مرتفع کنند. وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر حمایت از تولید تاکید کردند، گفت: در سال های اخیر آنچه که در محافل کلیدی در آن بحث می شود اقتصاد وتولید است. رییس هیات مدیره انجمن صنعت سیمان بیان داشت: جوانان با دانش خود و پیشکسوتان با تجربه توانسته اند در عرصه تولیدورود کنند و صنعت سیمان نقش مهمی در توسعه و آبادانی کشور داشته است.
www.irancement.com