به گزارش شهر بورس، شرکت سیمان هگمتان ( سهگمت) با درج اطلاعیه ای در کدال زمان و نحوه پرداخت سود سهام شرکت را منتشر کرد: سود سهامداران حقیقی، صندوق ها و سبدهایی سرمایه گذاری دارای کد سجام در بازه زمانی 15 تا 20 شهریور ماه از طریق سامانه سجام واریز خواهد شد. سود سهامداران حقوقی در بازه 20 تا 25 شهریور ماه از طریق سامانه سجام واریز خواهد شد. لذا از تمامی سهامدارن فاقد کد سجام درخواست می شود نسبت به ثبت نام و تکمیل اطلاعات هویتی خود در سامانه سجام اقدام نمایند.
www.irancement.com